Reiki op afstand

Reiki op afstand
Als u bij mij onder behandeling bent en u kunt om de een of andere reden niet naar de praktijk komen, kan ik u ook een behandeling op afstand geven. Dat klinkt misschien raar, maar voor de universele levensenergie speelt tijd en afstand geen rol. Door me volledig op u te concentreren en bewust Reiki te sturen, komt de energie ook naar u toe, waar het dan zijn werk doet. Ik zeg ook altijd:“Gedachten zijn krachten!”. Als ik me positief op u richt, komt dat u ten goede. Ik spreek vooraf een tijd met u af en vraag u dan een comfortabele positie in te nemen, op bed of op een stoel. Op deze manier kunt u zich het beste openstellen voor het ontvangen van een behandeling. Daarna drinkt u een glas water.


Reiki wordt afgeraden bij:
• Anti-afstotingsmedicatie
Bijvoorbeeld, naar aanleiding van een transplantatie. Deze medicatie moet het immuunsysteem onderdrukken, zodat afstoting wordt voorkomen. Reiki stimuleert juist het immuumsysteem.

• Direct op een tumor
Het is niet goed om Reiki toe te passen op de plaats waar de tumor zich bevind. Reiki energie vergroot juist de celgroei, wat juist bij een tumor niet de bedoeling is. De overige gebieden van het lichaam kunnen zonder problemen behandeld worden.

• Botbreuken
Als er een breuk is wordt Reiki toegepast als de breuk goed gezet is. Niet daarvoor!
Reiki stimuleert namelijk de bot groei. Als de breuk niet goed gezet is, kan deze verkeerd groeien.

• Direct op een pacemaker
Mensen met een pacemaker kunnen zonder problemen behandeld worden met Reiki, zolang het gebied van de pacemaker maar niet direct wordt behandeld. Het direct behandelen op de pacemaker kan het ritme van de pacemaker verstoren. Ik zal u daarom ook vragen waar de pacemaker zit en dan dat gebied niet behandelen.

• Narcose 
Er mag geen afstandsbehandeling worden gegeven tijdens een operatie, omdat zeker de kans bestaat dat de narcose sneller uitgewerkt is.

 
Lees verder 
Wat is Reiki?
Hoe ziet een behandeling eruit?
Reiki op dieren